Yetkilendirilmiş Olmayan Aracı Kurumlar İçin İşlem Prosedürü

Dow Jones İstanbul 20 Borsa Yatırım Fonu payları yatırımcılar tarafından birincil piyasa ve/veya ikincil piyasa işlemleri yoluyla elde edilebilir. Birincil Piyasa işlemleri Takasbank sistemi kullanılarak yetkilendirilmiş katılımcı yoluyla gerçekleştirilir. İkincil piyasa işlemleri ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem saatleri içerisinde hisse senetleri ile aynı şekilde yapılır. Bu işlemlerin takası da hisse senetleri gibi T+2 günü gerçekleştirilir.

Birincil Piyasa İşlemleri

Birincil piyasa işlemleri yatırımcılara fonun portföyünü yansıtan hisse senetleri ve nakit vererek fon payları almaları ve/veya fon payı vererek hisse senetleri ile nakit almaları imkanını sunar.

Hisse senedi ve nakit verip fon payı alma işlemi Katılma Belgesi Oluşturma İşlemi,

Fon payı verip hisse senedi ve nakit alma işlemi ise Geri Alım işlemi olarak adlandırılır.

Fon yöneticisi Fon Kurulu’nu temsilen BİST’in işleme açık olduğu günlerde seans başlamadan önce 1 Asgari işlem birimine (50,000 fon payı) denk gelen portföy kompozisyonunu açıklar. Bu portföy kompozisyonuna Gösterge Niteliğindeki Portföy Kompozisyonu denir. Yatırımcılar o işlem gününde verecekleri Katılma Belgesi Oluşturma ve Geri Alım işlemlerinde bu gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonunu kullanırlar. Katılma Belgesi Oluşturma ve Geri Alım işlemleri 50,000 pay ve katları şeklinde yapılır.

Yatırımcı kurumunuza başvurup Katılma Belgesi Oluşturma işlemi talebinde bulunduğunda öncelikle saat kontrolü yapmanız gerekir. Katılma Belgesi Oluşturma işlem talepleri BİST’in işleme açık olduğu günlerde saat 9:30-17:30 saatleri arasında verilebilir. Bu saatler dışında kalan talepler değerlendirmeye alınmaz.

Katılma Belgesi Oluşturma işlemleri aslen T+2 olarak gerçekleştirilir. Ancak sermaye arttırımı, endeks değişim dönemleri gibi dönemler haricinde yönetici T+0 katılma belgesi oluşturma işlemlerine olanak tanıyabilir. O işlem gününde T+0 işlemleri yapılıp yapılmayacağı Gösterge Niteliğindeki Portföy Kompozisyonu ile açıklanır.

Başvuru ve varlık değişiminin ayni olarak aynı takas günü içerisinde gerçekleştiği işlemler T+0 Katılma Belgesi Oluşturma işlemi olarak tanımlanır.

Yatırımcı Katılma Belgesi Oluşturma işlemi için gereken ve gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu yoluyla açıklanmış olan hisse senetleri ve nakit bileşenin tümüne sahipse ve hesabında halihazırda mevcut ise T+0 Katılma Belgesi Oluşturma işlemi yapabilir.

Başvuru ve varlık değişiminin ayni olarak T+2 takas günü içerisinde gerçekleştiği işlemler T+2 Katılma Belgesi Oluşturma işlemi olarak tanımlanır.

Yatırımcı Katılma Belgesi Oluşturma işlemi için gereken ve gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonu yoluyla açıklanmış olan hisse senetleri ve nakit bileşenin tümüne sahip değilse ve BİST’ten işlem yapmak yoluyla eksik varlıkları tamamlamak istiyorsa T+2 Katılma Belgesi Oluşturma işlemi yapabilir.

T+2 Katılma Belgesi Oluşturma ve Geri Alım işlemleri için BİST’te gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin yetkilendirilmiş katılımcılardan yapılması zorunludur.

Katılma Belgesi Oluşturma Prosedürü

T+0 Katılma Belgesi Oluşturma İşlemi:
- Yatırımcı Katılma Belgesi Oluşturmak için aracı kuruma başvurur. Yatırımcının hesabındaki varlıklar aracı kurum tarafından o gün geçerli olan Gösterge Niteliğindeki Portföy Kompozisyonu ile karşılaştırılır.
- Varlıklar uyuşuyorsa hesaptaki o varlıklara blokaj tanımlanır
- Yetkilendirilmiş Katılımcılardan herhangi birisine Takasbank terminali aracılığıyla talep iletilir
- Yetkilendirilmiş Katılımcı talebi Takasbank’a iletir.
- Takasbank hesaptaki varlıkları ve blokajları kontrol eder. Varlıklar açıklanan portföy kompozisyonu ile uyuşuyorsa ve Fonun yeterli pay sayısı mevcut ise talep yöneticiye iletilir.
- Fon yöneticisi 30 dakika içerisinde onay verip vermediğini bildirir ve işlem onaylanırsa değişim işlemi hemen gerçekleşir.
- Takasbank fonun hesabından fon paylarını yatırımcının hesabına, yatırımcının hesabından ise hisse senetleri ve nakit bileşeni fonun hesabına aktarır.

T+2 Katılma Belgesi Oluşturma İşlemi:
- Yatırımcı Katılma Belgesi Oluşturmak için aracı kuruma başvurur. Yatırımcının hesabında gereken hisse senetleri mevcut değilse yatırımcı bu hisse senetlerini BİST’ten satın almak yoluyla temin edebilir.
- Yatırımcı bu işlemi aracı kurumun yetkilendirilmiş katılımcıların birisinde açılmış olan hesabı üzerinden gerçekleştirir.
- Aracı kurum yatırımcısı adına oluşturmak istediği katılma belgesi sayısını yetkilendirilmiş katılımcıya bildirir. Bu sayı 50,000 veya katları olmak zorundadır.
- Yetkilendirilmiş katılımcı bu pay sayısı için gereken hisse senetleri ve nakit bileşeni aracı kuruma bildirir ve işlemleri BİST’te gerçekleştirir.
- İşlemler tamamen gerçekleştikten sonra yetkilendirilmiş katılımcı yapılan işlemlerin tamamına blokaj koyar ve talebi Takasbank’a iletir.
- Takasbank fonun yeterli pay sayısı olup olmadığını kontrol eder, yeterli pay sayısı mevcut ise talebi yöneticiye iletir.
- Fon yöneticisi 30 dakika içerisinde onay verip vermediğini bildirir ve işlem onaylanırsa değişim işleme alınmış olur.
- BİST’te yapılan işlemler ile satın alınan değişime konu olacak hisse senetlerinin takas günü geldiğinde değişim işlemi gerçekleştirilir.

Takasbank fonun hesabından fon paylarını yatırımcının hesabına yatırımcının hesabından ise hisse senetleri ve nakit bileşeni fonun hesabına aktarır.

Geri Alım İşlem Prosedürü

T+0 Geri Alım İşlemi:
- Yatırımcı Geri Alım İşlemi için aracı kuruma başvurur. Yatırımcının hesabındaki fon paylarının 50,000 pay veya katları olup olmadığını aracı kurum kontrol eder.
- Fon payı 50,000 pay veya katları ise hesaptaki fon paylarına blokaj tanımlanır
- Yetkilendirilmiş Katılımcılardan herhangi birisine Takasbank terminali aracılığıyla talep iletilir
- Yetkilendirilmiş Katılımcı talebi Takasbank’a iletir
- Takasbank hesaptaki fon paylarını kontrol eder. Varlıklar 50,000 pay veya katlarında ise talep yöneticiye iletilir.
- Fon yöneticisi 30 dakika içerisinde onay verip vermediğini bildirir ve işlem onaylanırsa değişim işlemi hemen gerçekleşir.
- Takasbank fonun hesabından hisse senetleri ve nakit bileşeni yatırımcının hesabına yatırımcının hesabından ise fon paylarını fonun hesabına aktarır.

T+2 Geri Alım İşlemi:
- Yatırımcı Geri Alım İşlemi için aracı kuruma başvurur. Yatırımcının hesabında gereken fon payları mevcut değilse yatırımcı bu fon paylarını BİST’ten satın almak yoluyla temin edebilir.
- Yatırımcı bu işlemi aracı kurumun yetkilendirilmiş katılımcıların birisinde açılmış olan hesabı üzerinden gerçekleştirir.
- Aracı kurum yatırımcısı adına geri alım işlemi yapmak istediği fon payını yetkilendirilmiş katılımcıya bildirir. Bu sayı 50,000 veya katları olmak zorundadır.
- Yetkilendirilmiş katılımcı bu pay sayısı için gereken işlemleri BİST’te gerçekleştirir.
- İşlemler tamamen gerçekleştikten sonra yetkilendirilmiş katılımcı yapılan işlemlerin tamamına blokaj koyar ve talebi Takasbank’a iletir.
- Takasbank talebi yöneticiye iletir.
- Fon yöneticisi 30 dakika içerisinde onay verip vermediğini bildirir ve işlem onaylanırsa değişim işleme alınmış olur.
- BİST’te yapılan işlemler ile satın alınan değişime konu olacak fon paylarının takas günü geldiğinde değişim işlemi gerçekleştirilir.

Takasbank fonun hesabından hisse senetleri ve nakit bileşeni yatırımcının hesabına yatırımcının hesabından ise fon paylarını fonun hesabına aktarır.
(C) 2012 DJIST tescillidir, izinsiz kullanılamaz.